Porsche 981c - Aluminium Und Steel

White = Thermoformed steel
Green = Microalloyed Steel
Yellow = Multiphase Steel
Red = Boron-Alloyed Steel