MusicOfTheDay - Swedish "punk"

So we've got lost, MetalOfTheDay is no longer about metal..

Charta 77 - Lilla björn och lilla tiger

De Lyckliga Kompisarna - Dricka Sprit och Hålla Käften (Drink booze and shut up)

Radioactiva Räkor - En Näve Hat (A fistfull of hate)

Share This Story

Get our newsletter