Meet me near the Mustang club danger zone

I’m wearing a yellow Daniel Ricciardo RBR shirt.