(Princess Leia to Velocity, Nashville Oppo Meet. 2018, colorized)