Sammy Hagar , Jason Bonham , Michael Anthony and Vic Johnson. 2015