Today’s Blipshift. I got mine.

Image via Blipshift. Edit mine.