What is the sound of one piston slapping?
What is the sound of one piston slapping?
Illustration for article titled Why Scoob Is A Terrible First Miata

ikisi mənim qolu üzərində fender həyata sürünərək əvvəl Bağışlayın, yəqin ki, bir “trigger xəbərdarlıq “ idi ki, sonra yenidən hər hansı bir xəbərdarlıq almayıb ...

Mən insektisid ilə bütün avtomobil aşağı sprayed və onlar bütün ölü shudders etdiyiniz əmin deyiləm qədər kənarda yaşayan var

Hər halda mən uzun həftə sonu trans çəkərək və oradan yenilənməsi olacaq , Köklənən qalmaq!

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter