Newish Kia Optima or worn Pontiac Bonneville SSEI?